Αχ, το φιλί της

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Jean P.
Υπάρχει στη ράχη εσωτερικά τυπωμένη διαφημιστική καταχώρηση για νέες εκδόσεις του Μουσικού Οίκου
Φέρει σφραγίδα του Μουσικού Οίκου Εδμόνδου Ετέν
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης