Εικονική Περιήγηση Αρχείου Κουνάδη

Μέσω της τρισδιάστατης Εικονικής Περιήγησης έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε με διαδραστικό τρόπο τον χώρο που φιλοξενεί τη συλλογή του Αρχείου Κουνάδη.