Όροι χρήσης

1. Ο παρών δικτυακός τόπος «Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη» («Site») με την ηλεκτρονική διεύθυνση http://vmrebetiko.gr ανήκει στο Αρχείο Οικογενείας Κουνάδη («Αρχείο») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

2. Το περιεχόμενο του «Site»:

Α. Περιλαμβάνει φωτογραφίες που λήφθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Κουνάδη, συνεντεύξεις που έλαβε ο κ. Παναγιώτης Κουνάδης, καθώς και απομαγνητοφωνήσεις αυτών, τρισδιάστατες φωτογραφίες μουσικών οργάνων και μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου, πραγματολογικά και μουσικολογικά σχόλια ηχογραφημάτων 78 στροφών, χειρόγραφα μουσικά υλικά. Το πιο πάνω περιεχόμενο που συσχετίζεται με τη δισκογραφία των 78 στροφών και με τους δημιουργούς, εκτελεστές και ερευνητές αυτής, ανήκει κατά κυριότητα στο «Αρχείο» και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτού και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

Β. Εκτός του ανωτέρω περιεχομένου στην κυριότητα του «Αρχείου» περιλαμβάνονται φωτογραφίες άλλων φωτογράφων, συνεντεύξεις που έλαβαν άλλοι ερευνητές, καρτ-ποστάλ, ηχογραφήματα 78 στροφών, ετικέτες ηχογραφημάτων 78 στροφών, έντυπα μουσικά υλικά που όλα τα ανωτέρω το «Αρχείο» τα εκθέτει νόμιμα.

3. Το «Αρχείο» παρέχει την υπηρεσία της καταγραφής, παράθεσης, εμφάνισης όλου του κατά τα ανωτέρω μουσικού πλούτου προς τον σκοπό της πολιτιστικής ανάπτυξης, της γνώσης, της απόλαυσης, προσωπικής-ιδιωτικής, της ενημέρωσης και της χρήσης εντός του πλαισίου των Creative Commons (CC) που έχει δηλώσει, δηλαδή χρήσεις για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς υπό τους παρακάτω όμως όρους.

4.1 Στο «Site» ακούγεται μουσική από δίσκους 78 στροφών μέχρι 02:28΄΄.

4.2 Το «Αρχείο» επιτρέπει
– Την αναπαραγωγή-αποθήκευση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς μέρους των συνεντεύξεων και των απομαγνητοφωνήσεών τους. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια από το «Αρχείο» για αναπαραγωγή-αποθήκευση καθώς και για άλλες χρήσεις, ολόκληρης συνέντευξης ή ολοκλήρων συνεντεύξεων καθώς και των απομαγνητοφωνήσεών τους.
– Την αναπαραγωγή-αποθήκευση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς μέχρι τρεις σελίδες χειρόγραφων μουσικών υλικών. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια από το «Αρχείο» για αναπαραγωγή-αποθήκευση καθώς και για άλλες χρήσεις ολόκληρων χειρόγραφων μουσικών υλικών.
– Την αναπαραγωγή-αποθήκευση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς μικρού μέρους των σχολίων επί των δίσκων των 78 στροφών. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια από το «Αρχείο» για αναπαραγωγή-αποθήκευση καθώς και για άλλες χρήσεις μεγαλύτερου μέρους ή ολόκληρου σχολίου ή ολοκλήρων σχολίων.

– Την αναπαραγωγή-αποθήκευση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς μέχρι δώδεκα ολόκληρες φωτογραφίες που ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του «Αρχείου». Κατόπιν αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια από το «Αρχείο» για αναπαραγωγή-αποθήκευση καθώς και για άλλες χρήσεις περισσοτέρων φωτογραφιών.
– Την αναπαραγωγή-αποθήκευση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς μέχρι δώδεκα ολόκληρες τρισδιάστατες φωτογραφίες των μουσικών οργάνων και των μηχανημάτων ήχου. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια από το «Αρχείο» για αναπαραγωγή-αποθήκευση καθώς και για άλλες χρήσεις περισσοτέρων τρισδιάστατων φωτογραφιών.

5. Οι κατά τα άνω χρήσεις για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς θα πραγματοποιούνται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (υπάρχει σχετική «Παραπομπή» στη σελίδα κάθε μεμονωμένου τεκμήριου) καθώς και η αναφορά των ονομάτων των δημιουργών, εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site». Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (τυχόν συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).

6. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του «Site» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 4.2
7. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων τυχόν σημάτων ή τυχόν σημάτων υπηρεσιών του «Αρχείου», καθώς και σημάτων φορέων που τυχόν θα συνεργασθούν με το «Αρχείο» και θα εμφανίζονται στο «Site».
8. Το «Αρχείο» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

9. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην «Επικοινωνία» του «Site», συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του «Αρχείου», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.

10. Στην περίπτωση που το «Site» εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς, οι παραπομπές αυτές θα παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για σχετικές με το περιεχόμενο του «Site» πληροφορίες. Το «Αρχείο»» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια των κατά τα ανωτέρω άλλων δικτυακών τόπων που τυχόν θα διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους τυχόν εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι διαδικτυακοί τόπου θα τίθενται στη διάθεση του χρήστη.

11. Τα Newsletters τα οποία τυχόν θα λαμβάνει ο χρήστης των υπηρεσιών του «Site» με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Αρχείου» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

12. Το «Αρχείο» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς υποστεί ο χρήστης των σελίδων του «Site», ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

13. Το «Αρχείο» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.