Εκπαιδευτική Πύλη

To Εκπαιδευτικό Portal του Εικονικού Μουσείου Κουνάδη χρησιμοποιεί την πλούσια και πολύτιμη συλλογή τεκμηριωμένων δεδομένων του Αρχείου, όπως τραγούδια, παρτιτούρες, ταχυδρομικά δελτάρια, φωτογραφίες, συνεντεύξεις, τρισδιάστατα μοντέλα ιστορικών μουσικών οργάνων και συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, για να συνθέσει ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο υπό τη μορφή εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες αντανακλούν σημαντικά ιστορικά και μουσικά γεγονότα της Ελλάδας.

Εκπαιδευτική Πύλη

Εκπαιδευτική Πύλη

Ξεκίνα