Μηλίτσα (Le petit pommier)

PDF cannot be displayed, please update.

Από τη συλλογή "4 Τραγούδια για φωνή και πιάνο"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με τους τίτλους των τεσσάρων τραγουδιών
Αναγράφεται: Αθήναι, Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1928
Έντυπη αφιέρωση: A Néra
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης