Μπαμπολίνα (Libellentanz)

PDF cannot be displayed, please update.

Fox-Trot (duetto) για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Η Ζιγκολέτ" (Libellentanz) του Franz Lehar
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία (μάλλον από την παράσταση)
Φέρει σφραγίδα της εταιρείας πιάνων Starr Richmond. Ind.
Αναγράφεται: Ελληνική Οπέρεττα Παπαϊωάννου ιδρυθείσα εν Αθήναις τω 1908
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης