Καλαματιανός

PDF cannot be displayed, please update.

Καλαματιανός για φωνή και πιάνο
Η παρτιτούρα, η οποία περιλαμβάνει δύο χορούς (Καλαματιανός & Τσάμικος και Κλέφτικος), κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της σειράς παρτιτούρων "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια"
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο
Αναγράφονται: οι τίτλοι των 29 τραγουδιών και 22 χορών της σειράς, Μίχος Μίνως
Οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με την παρτιτούρα του δεύτερου χορού
Η παρτιτούρα περιέχεται στη συγκεντρωτική επίτομη έκδοση "Ελληνικοί Χοροί" (80 μη αριθμημένων σελίδων, εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Ακρόπολης και οπισθόφυλλο κενό), η οποία αποτελείται από 20 παρτιτούρες που εξεδόθησαν στις σειρές "Ελληνικοί χοροί και δημώδη τραγούδια " και "20 Δημοτικά τραγούδια"

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης