Ω, λυγηρόν και κοπτερόν σπαθί μου

Πρόκειται για ορχηστρική εκτέλεση του ευρύτατα διαδεδομένου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 τραγουδιού "Ω λυγερόν και κοπτερόν σπαθί μου" που αποδίδεται στον συγγραφέα, ποιητή και μεταφραστή θεατρικών έργων Κωνσταντίνο Κοκκινάκη (Χίος 1781-Αίγινα 1831). Οι πρώτες τέσσερις στροφές αναφέρουν:

Ὦ λυγηρὸν καὶ κοπτερὸν σπαθί μου,
καὶ σὺ τουφέκι ᾿μ᾿ φλογερὸν πουλί μου,
ἐσεῖς τὸν Τοῦρκον σφάξατε,
τὸν τύραννον σπαράξατε,
ν᾿ ἀνάστηθ᾿ ἡ Πατρίς μου
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

Σπαθί μου ᾿σαν σ᾿ ἀκούσω νὰ γκλυγγλίζῃς,
καὶ σὺ μαῦρο τουφέκ᾿ μου να βομβίζῃς,
νὰ στρώνωνται Τουρκῶν κορμιὰ,
Ἀλλάχ ! νὰ σκούζουν τὰ σκυλιά,
αὐτ᾿ εἶν᾿ ἡ μουσική μου
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

᾿Στὸν οὐρανὸν ἀστράπτει καὶ βροντάει,
βροχὴ, κατακλυσμὸς βοριᾶς φυσάει,
κ᾿ ἐγὼ γυρίζω τὰ στενὰ
καὶ ἀναβαίνω τὰ βουνά,
ν᾿ ἀναστηθ᾿ ἡ Πατρίς μου,
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

Γιὰ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν,
γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν,
γι᾿ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ
μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσ᾿ ἐπιθυμῶ
κι᾿ ἂν δὲν τὰ ἀποκτήσω
τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;

Ἡ ὥρα ἔφθασε ἡ σάλπιγξ κράζει,
ἀπὸ χαρὰν σκιρτῶν, τὸ αἷμα βράζει,
τὸ μπάμ, τὸ μπούμ, τὸ γλύν, γλύν, γλύ,
ἀρχίζει νὰ βροντολογεῖ
κ᾿ ἐγὼ τοὺς Τούρκους σφάζω,
ζήτω ἡ Ἑλλὰς φωνάζω.

Φωνὴ τοῦ Ἄρεως μ᾿ ἐνθουσιάζει,
τὸ αἷμά μου σκιρτᾷ καὶ ἀναβράζει,
᾿στὸν Τύρανν᾿ ἐπαναστατῶ,
ζυγὸν συντρίβω καὶ πατῶ·
νὰ ἀποθάνω μέλλω!
Ἐλευθερίαν θέλω!

Σύμφωνα με την βάση δεδομένων που προέκυψε από την έρευνα του Alan Kelly (www.kellydatabase.org) η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη και κυκλοφόρησε αρχικά στον δίσκο Gramophone Concert Record 2-10425.
Με βάση το αρχείο του Hugo Strötbaum η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τον Fred W. Gaisberg πιθανότατα μαζί με τον Hugh Murtagh.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Οργανικό
Τραγουδιστές:
Οργανικό
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα
Χρονολογία ηχογράφησης:
1909
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα
Εκδότης:
Victor
Αριθμός καταλόγου:
VI-65975-A
Αριθμός μήτρας:
13426b
Διάρκεια:
2:18
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_65975_OLygironKaiKopteronSpathiMou
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ω, λυγηρόν και κοπτερόν σπαθί μου", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=4392

Πρόκειται για ορχηστρική εκτέλεση του ευρύτατα διαδεδομένου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 τραγουδιού "Ω λυγερόν και κοπτερόν σπαθί μου" που αποδίδεται στον συγγραφέα, ποιητή και μεταφραστή θεατρικών έργων Κωνσταντίνο Κοκκινάκη (Χίος 1781-Αίγινα 1831). Οι πρώτες τέσσερις στροφές αναφέρουν:

Ὦ λυγηρὸν καὶ κοπτερὸν σπαθί μου,
καὶ σὺ τουφέκι ᾿μ᾿ φλογερὸν πουλί μου,
ἐσεῖς τὸν Τοῦρκον σφάξατε,
τὸν τύραννον σπαράξατε,
ν᾿ ἀνάστηθ᾿ ἡ Πατρίς μου
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

Σπαθί μου ᾿σαν σ᾿ ἀκούσω νὰ γκλυγγλίζῃς,
καὶ σὺ μαῦρο τουφέκ᾿ μου να βομβίζῃς,
νὰ στρώνωνται Τουρκῶν κορμιὰ,
Ἀλλάχ ! νὰ σκούζουν τὰ σκυλιά,
αὐτ᾿ εἶν᾿ ἡ μουσική μου
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

᾿Στὸν οὐρανὸν ἀστράπτει καὶ βροντάει,
βροχὴ, κατακλυσμὸς βοριᾶς φυσάει,
κ᾿ ἐγὼ γυρίζω τὰ στενὰ
καὶ ἀναβαίνω τὰ βουνά,
ν᾿ ἀναστηθ᾿ ἡ Πατρίς μου,
νὰ ζήσῃ τὸ σπαθί μου.

Γιὰ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν,
γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν,
γι᾿ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ
μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσ᾿ ἐπιθυμῶ
κι᾿ ἂν δὲν τὰ ἀποκτήσω
τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;

Ἡ ὥρα ἔφθασε ἡ σάλπιγξ κράζει,
ἀπὸ χαρὰν σκιρτῶν, τὸ αἷμα βράζει,
τὸ μπάμ, τὸ μπούμ, τὸ γλύν, γλύν, γλύ,
ἀρχίζει νὰ βροντολογεῖ
κ᾿ ἐγὼ τοὺς Τούρκους σφάζω,
ζήτω ἡ Ἑλλὰς φωνάζω.

Φωνὴ τοῦ Ἄρεως μ᾿ ἐνθουσιάζει,
τὸ αἷμά μου σκιρτᾷ καὶ ἀναβράζει,
᾿στὸν Τύρανν᾿ ἐπαναστατῶ,
ζυγὸν συντρίβω καὶ πατῶ·
νὰ ἀποθάνω μέλλω!
Ἐλευθερίαν θέλω!

Σύμφωνα με την βάση δεδομένων που προέκυψε από την έρευνα του Alan Kelly (www.kellydatabase.org) η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη και κυκλοφόρησε αρχικά στον δίσκο Gramophone Concert Record 2-10425.
Με βάση το αρχείο του Hugo Strötbaum η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τον Fred W. Gaisberg πιθανότατα μαζί με τον Hugh Murtagh.

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Οργανικό
Τραγουδιστές:
Οργανικό
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα
Χρονολογία ηχογράφησης:
1909
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα
Εκδότης:
Victor
Αριθμός καταλόγου:
VI-65975-A
Αριθμός μήτρας:
13426b
Διάρκεια:
2:18
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_65975_OLygironKaiKopteronSpathiMou
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ω, λυγηρόν και κοπτερόν σπαθί μου", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=4392

Δείτε επίσης