Ξαναγύρισε (Ritorna)

PDF cannot be displayed, please update.

Hésitation για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ
Αναγράφεται: Εκτελεσθέν δια πρώτην φοράν υπό της Κας Σ. Κανδύλη, εις τον Κινηματογράφον "Σπλέντιτ"
Οπισθόφυλλο α/μ με τη συνέχεια της παρτιτούρας

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης