Ξαναγύρισε (Ritorna)

PDF cannot be displayed, please update.

Hesitation για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Εκτελεσθέν δια πρώτην φοράν υπό της Κας Σ. Κανδύλη, εις τον Κινηματογράφον "Σπλέντιτ"
Φέρει διαφημιστικές σφραγίδες, σφραγίδα της εταιρείας Starr Richmond. Ind. και σφραγίδα του συλλέκτη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με τη συνέχεια της παρτιτούρας

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης