Γιατί φεύγεις

PDF cannot be displayed, please update.

Μονωδία για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Η Δαιμονισμένη" του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Οπερέττα Παπαϊωάννου, οι τίτλοι 6 κομματιών από την Οπερέτα με τιμή 2 Δρ. το καθένα
Φέρει σφραγίδα: Δρ. 3.50
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης