Δεν πρέπει να ξεχνάς (Devi ricordare)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Η παρτιτούρα περιλαμβάνει δύο τραγούδια
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Φέρει σφραγίδα Μουσικού καταστήματος της Αλεξάνδρειας
Οπισθόφυλλο με τη συνέχεια της παρτιτούρας του τραγουδιού

Δείτε επίσης