Η φτώχεια του μποέμ

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Μποέμικη αγάπη"
Εξώφυλλο έγχρωμο
Αναγράφεται: Ελληνική Οπερέττα Ολ. Καντιώτη-Ριτσιάρδη
Φέρει σφραγίδα μουσικού καταστήματος της Αιγύπτου
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης