Έλα μαζί μου (Η καστανή)

PDF cannot be displayed, please update.

Βαρκαρόλα (ναυτικόν άσμα) για φωνή και πιάνο σε στίχους (ποίηση) στην ελληνική και ιταλική γλώσσα
Μονόχρωμο εξώφυλλο με σχέδιο
Φέρει ένδειξη για την φωνητική έκταση Αναγράφεται "τω φίλω Περικλεί Ιερόπουλο" και φέρει σφραγίδα "Ισαβέλλα Γεδεών"
Κενό οπισθόφυλλο

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης