Το χασίς

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο με σκίτσο
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσα
Κενό οπισθόφυλλο
Υπάρχει σε δύο αντίτυπα

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης