Γειτονοπούλες

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο από την Οπερέτα "Εκκεντρικές Ενωματίες" με τη "Μουσική Σκηνή" Α. Κυπαρίσση
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο
Αναγράφονται: Ζεύξις και τα αρχικά Κ. Ρ. Επίσης, στο εξώφυλλο αναγράφεται Ισαβέλλα Γεδεών και υπάρχει σφραγίδα (πάνω από τον εκδότη): Διάδοχος Ζαχαρίας Μακρής
Κενό οπισθόφυλλο

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης