Παιδιά αν θέτε λεβεντιά

Σύμφωνα με τον Νικόλαο Γ. Πολίτη, ο οποίος κατατάσσει το τραγούδι στα "κλέφτικα" (Ν. Γ. Πολίτης, "Κλέφτικα τραγούδια", Ιστορική έρευνα, Αθήνα, σελ. 14): «Ο κλέφτης, ο εξαίρων τον βίον αυτού, τον ανυψούντα το φρόνημα και αποκαθιστώντα αυτόν ελεύθερον, πρόσφορον δε προς ανάδειξιν πολεμικών αρετών, δεν αποκρύπτει ότι ο τοιούτος βίος είναι τραχύτατος και ότι πρέπει πολλήν να έχη καρτερίαν και αντοχήν προς τας ταλαιπωρίας ο ασπαζόμενος αυτόν. Την σκιεράν όψιν του βίου των κλεφτών εξεικονίζει το προκείμενον άσμα».
Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε αρχικά με την ετικέτα της Zonophone (αριθμός δίσκου: X 104619) ή της Gramophone Co (αριθμός δίσκου: 4-14636) και επανεκδόθηκε από τη Victor (αριθμός δίσκου: VI-63546-B).
Συγκαταλέγεται στον πρώτο κύκλο ηχογραφήσεων που πραγματοποίησε στην Αθήνα η εταιρεία "The Gramophone Co Ltd", το 1907, με ηχολήπτη τον Frederick William Gaisberg.
Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "Δημώδες".

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Τραγουδιστές:
Ζορμπάνης Π.
Χρονολογία ηχογράφησης:
10/1907
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Εκδότης:
Victor
Αριθμός καταλόγου:
VI-63546-B
Αριθμός μήτρας:
10711b
Διάρκεια:
2:51
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_63546_PaidiaAnTheteLeventia
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Παιδιά αν θέτε λεβεντιά", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=5044

Σύμφωνα με τον Νικόλαο Γ. Πολίτη, ο οποίος κατατάσσει το τραγούδι στα "κλέφτικα" (Ν. Γ. Πολίτης, "Κλέφτικα τραγούδια", Ιστορική έρευνα, Αθήνα, σελ. 14): «Ο κλέφτης, ο εξαίρων τον βίον αυτού, τον ανυψούντα το φρόνημα και αποκαθιστώντα αυτόν ελεύθερον, πρόσφορον δε προς ανάδειξιν πολεμικών αρετών, δεν αποκρύπτει ότι ο τοιούτος βίος είναι τραχύτατος και ότι πρέπει πολλήν να έχη καρτερίαν και αντοχήν προς τας ταλαιπωρίας ο ασπαζόμενος αυτόν. Την σκιεράν όψιν του βίου των κλεφτών εξεικονίζει το προκείμενον άσμα».
Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε αρχικά με την ετικέτα της Zonophone (αριθμός δίσκου: X 104619) ή της Gramophone Co (αριθμός δίσκου: 4-14636) και επανεκδόθηκε από τη Victor (αριθμός δίσκου: VI-63546-B).
Συγκαταλέγεται στον πρώτο κύκλο ηχογραφήσεων που πραγματοποίησε στην Αθήνα η εταιρεία "The Gramophone Co Ltd", το 1907, με ηχολήπτη τον Frederick William Gaisberg.
Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "Δημώδες".

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Τραγουδιστές:
Ζορμπάνης Π.
Χρονολογία ηχογράφησης:
10/1907
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Εκδότης:
Victor
Αριθμός καταλόγου:
VI-63546-B
Αριθμός μήτρας:
10711b
Διάρκεια:
2:51
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_63546_PaidiaAnTheteLeventia
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Παιδιά αν θέτε λεβεντιά", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=5044

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης