Κούκου πατώνεις;

PDF cannot be displayed, please update.

Fox για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Φέρει επικολλημένο "Δισκόσημον" (2 Χ 2,5 εκ.) στο οποίο αναγράφεται "Π. Βαϊνδηρλής, Αθήναι" και σφραγίδα Δρ. 10
Οπισθόφυλλο με διαφημιστική καταχώρηση των Εκδόσεων Γαϊτάνου

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης