28. [Θε μου και να γενότανε] (Trente Melodies Populaires de Grece et d' Orient recueillies et harmonisées par L.A. Bourgault-Ducoudray)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Από τη συλλογή "Τριάντα παραδοσιακές μελωδίες της Ελλάδας και της Ανατολής που συνέλεξε και εναρμόνισε ο Louis Albert Bourgault-Ducoudray"
Περιλαμβάνει έμμετρη μετάφραση στην ιταλική γλώσσα και ελεύθερη απόδοση στη γαλλική γλώσσα από τον M. A. de Lauzières
Αναγράφεται: Mme Z. Baltazzi - Athènes

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
[Πρώτη έκδοση: 1890]
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά - Ιταλικά - Γαλλικά
Πρώτες λέξεις:
Θε μου και να γινότανε το Μακρυνόρι κάμπος
κι η Πρέβεζα, Πρέβεζα, παλαιόκαστρο (το Λενιώ)
κι η Πρέβεζα παλαιόκαστρο κι η Άρτα περιβόλι
Εκδότης:
Henry Lemoine et Cie, Editeurs
Paris, 17 Rue Pigalle - Rue de l' Hopital, 44, Bruxelles
Έκδοση:
4
Κωδικός έκδοσης:
8024 HL
Φυσική περιγραφή:
Δεμένο βιβλίο 78 σελίδων (φωτοτυπημένο)
Χαρτί, 29,7 Χ 21 εκ., 2 σελίδες, καλή κατάσταση
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
201807081518_28
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "28. [Θε μου και να γενότανε]
(Trente Melodies Populaires de Grece et d' Orient
recueillies et harmonisées par L.A. Bourgault-Ducoudray)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=2952

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Από τη συλλογή "Τριάντα παραδοσιακές μελωδίες της Ελλάδας και της Ανατολής που συνέλεξε και εναρμόνισε ο Louis Albert Bourgault-Ducoudray"
Περιλαμβάνει έμμετρη μετάφραση στην ιταλική γλώσσα και ελεύθερη απόδοση στη γαλλική γλώσσα από τον M. A. de Lauzières
Αναγράφεται: Mme Z. Baltazzi - Athènes

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Άγνωστος
Χρονολογία έκδοσης:
[Πρώτη έκδοση: 1890]
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά - Ιταλικά - Γαλλικά
Πρώτες λέξεις:
Θε μου και να γινότανε το Μακρυνόρι κάμπος
κι η Πρέβεζα, Πρέβεζα, παλαιόκαστρο (το Λενιώ)
κι η Πρέβεζα παλαιόκαστρο κι η Άρτα περιβόλι
Εκδότης:
Henry Lemoine et Cie, Editeurs
Paris, 17 Rue Pigalle - Rue de l' Hopital, 44, Bruxelles
Έκδοση:
4
Κωδικός έκδοσης:
8024 HL
Φυσική περιγραφή:
Δεμένο βιβλίο 78 σελίδων (φωτοτυπημένο)
Χαρτί, 29,7 Χ 21 εκ., 2 σελίδες, καλή κατάσταση
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
201807081518_28
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "28. [Θε μου και να γενότανε]
(Trente Melodies Populaires de Grece et d' Orient
recueillies et harmonisées par L.A. Bourgault-Ducoudray)", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=2952

Δείτε επίσης