28. [Θε μου και να γενότανε] (Trente Melodies Populaires de Grece et d' Orient recueillies et harmonisées par L.A. Bourgault-Ducoudray)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Από τη συλλογή "Τριάντα παραδοσιακές μελωδίες της Ελλάδας και της Ανατολής που συνέλεξε και εναρμόνισε ο Louis Albert Bourgault-Ducoudray"
Περιλαμβάνει έμμετρη μετάφραση στην ιταλική γλώσσα και ελεύθερη απόδοση στη γαλλική γλώσσα από τον M. A. de Lauzières
Αναγράφεται: Mme Z. Baltazzi - Athènes

Δείτε επίσης