Αριβεντέρτσι Αθήνα (Arrivederci, Roma)

PDF cannot be displayed, please update.

Beguine για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Renato Rascel (ερμηνευτής)
Υπάρχει το λογότυπο του Ριχάρδου Φρέτσα
Φέρει σφραγίδα με την υπογραφή του συνθέτη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης