Τραγούδι του γερο-Χρόνη

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο από το τρίπρακτο Μελόδραμα "Το Στοιχειωμένο Γεφύρι" των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Γεωργίου Τσοκόπουλου
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: "Τα Ελληνικά μοτίβα, η Ελληνική γραμμή, η δημώδης είνε σκορπισμένη με αφθονίαν εις τας τρεις πράξεις του έργου. Το κοινόν, Ο Τύπος", οι τίτλοι 4 κομματιών από το Μελόδραμα με τιμή 1 Δρ. το καθένα
Φέρει σφραγίδα: Δρ.1,50 και σφραγίδα μουσικού καταστήματος στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει κατάλογος του Εκδοτικού Οίκου
Έντυπη αφιέρωση στον πρώτο Γέρο-Χρόνη, Άρη Σακελλαρίδη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες και μουσικά όργανα

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Τσοκόπουλος Γεώργιος
Χρονολογία έκδοσης:
[Όχι μετά το 1919]
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Μη σας μέλλει αν τα νιάτα τόσο γρήγορα περνούν
και κορίτσια και λεβέντες έρχετ' ώρα που γερνούν
Εκδότης:
Εκδοτικός Οίκος" Μουσική" Εκδότες Μυστακίδης, Ευσταθιάδης & Μακρής, Στοά Αρσακείου 13-15, Αθήνα
Έκδοση:
10
Κωδικός έκδοσης:
Μ. 109 Ε.
Πρωτότυπα δικαιώματα:
Ιδιοκτησία των εκδοτών
Χειρόγραφο σημείωμα:
Ναι (Ειρηνούλα Γενίσερλη, Αλεξάνδρεια 1919)
Φυσική περιγραφή:
Χαρτί, 35 Χ 26,4 εκ., 6 σελίδες (το δεύτερο φύλλο είναι ένθετο), καλή κατάσταση
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
201806191505_D
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Τραγούδι του γερο-Χρόνη", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=2575

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο από το τρίπρακτο Μελόδραμα "Το Στοιχειωμένο Γεφύρι" των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Γεωργίου Τσοκόπουλου
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: "Τα Ελληνικά μοτίβα, η Ελληνική γραμμή, η δημώδης είνε σκορπισμένη με αφθονίαν εις τας τρεις πράξεις του έργου. Το κοινόν, Ο Τύπος", οι τίτλοι 4 κομματιών από το Μελόδραμα με τιμή 1 Δρ. το καθένα
Φέρει σφραγίδα: Δρ.1,50 και σφραγίδα μουσικού καταστήματος στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει κατάλογος του Εκδοτικού Οίκου
Έντυπη αφιέρωση στον πρώτο Γέρο-Χρόνη, Άρη Σακελλαρίδη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες και μουσικά όργανα

Δημιουργός (Συνθέτης):
Στιχουργός:
Τσοκόπουλος Γεώργιος
Χρονολογία έκδοσης:
[Όχι μετά το 1919]
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Πρώτες λέξεις:
Μη σας μέλλει αν τα νιάτα τόσο γρήγορα περνούν
και κορίτσια και λεβέντες έρχετ' ώρα που γερνούν
Εκδότης:
Εκδοτικός Οίκος" Μουσική" Εκδότες Μυστακίδης, Ευσταθιάδης & Μακρής, Στοά Αρσακείου 13-15, Αθήνα
Έκδοση:
10
Κωδικός έκδοσης:
Μ. 109 Ε.
Πρωτότυπα δικαιώματα:
Ιδιοκτησία των εκδοτών
Χειρόγραφο σημείωμα:
Ναι (Ειρηνούλα Γενίσερλη, Αλεξάνδρεια 1919)
Φυσική περιγραφή:
Χαρτί, 35 Χ 26,4 εκ., 6 σελίδες (το δεύτερο φύλλο είναι ένθετο), καλή κατάσταση
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
201806191505_D
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Τραγούδι του γερο-Χρόνη", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=2575

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης