Τραγούδι του γερο-Χρόνη

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο από το τρίπρακτο Μελόδραμα "Το Στοιχειωμένο Γεφύρι" των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Γεωργίου Τσοκόπουλου
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: "Τα Ελληνικά μοτίβα, η Ελληνική γραμμή, η δημώδης είνε σκορπισμένη με αφθονίαν εις τας τρεις πράξεις του έργου. Το κοινόν, Ο Τύπος", οι τίτλοι 4 κομματιών από το Μελόδραμα με τιμή 1 Δρ. το καθένα
Φέρει σφραγίδα: Δρ.1,50 και σφραγίδα μουσικού καταστήματος στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχει κατάλογος του Εκδοτικού Οίκου
Έντυπη αφιέρωση στον πρώτο Γέρο-Χρόνη, Άρη Σακελλαρίδη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες και μουσικά όργανα

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης