Μεταξύ μας... (όλα πια έχουν τελειώσει)

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Κάκιας Μένδρη (ερμηνεύτρια)
Αναγράφονται: Δρ. 14, Δίσκος Columbia, Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσας
Φέρει σφραγίδες "Δωρεάν" και διαφημιστική σφραγίδα για τα "Ζητήσατε τα 4 νέα τραγουδάκια"
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου για φυσαρμόνικες

Δείτε επίσης