Παλιά καντάδα

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγούδι για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο
Αναγράφεται: "Λιθ. Στόππα και Κοσμίδη-Αθήναι"
Φέρει (στο εξώφυλλο και στη σελ. 2) σφραγίδα "Μουσικός Οίκος Αγγλική Αγορά, Νικολαΐδου & Χαρισιάδου, Εγνατίας αριθμ. 66, Θεσσαλονίκη" και (σελ.2) έντυπη αφιέρωση, κομμένη από τη χαρτοκοπή, στην οποία διακρίνεται: "δίσκους Odeon υπ' αριθμ. 1654 G.A. με εκτελεστήν τον κ. Πέτρον Επιτροπάκην"
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση

Δείτε επίσης