Το όνειρο του αλήτη

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφίες των μελών του Τρίο Βάμπαρη (Τάσος Βάμπαρης, Κούλα Βάμπαρη, Τασία Βάμπαρη)
Αναγράφεται: "Εξετελέσθη δια πρώτην φορά εις την Μάντραν Αττίκ από το Τρίο Βάμπαρη" Μίνως Μ.
Φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του συνθέτη (;)

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης