Βίτσου-Επιτροπάκη Αλίκη

Χρονολογία γέννησης:
1904 ή 1905
Τόπος γέννησης:
Αθήνα
Χρονολογία θανάτου:
29/8/1987
Τόπος θανάτου:
Χαλάνδρι, Αθήνα
Ιδιότητα:
Λυρικοδραματική υψίφωνος
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Βίτσου-Επιτροπάκη Αλίκη", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=3803

Βίτσου (Αργυρίου)-Επιτροπάκη Αλίκη

Βλέπε Λεωτσάκος Γιώργος, ένθετο στην κασετίνα 3 δίσκων LP Ελληνικό Λυρικό Θέατρο: 100 χρόνια 1888-1988, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 1988, σελ. 134-137.

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης