Είναι του μπαμπά (C' est pour mon papa)

PDF cannot be displayed, please update.

6/8 One Step για φωνή και πιάνο από την ταινία "Ο βασιλεύς των τζαμπατζήδων" (Le roi des resquilleurs)
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Τιμάται Δρχ.15
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης