Γιατί μεθώ

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Τραγουδάκι για μερακλήδες!
Φέρει σφραγίδα: "Έκδοσις και ιδιοκτησία του συνθέτου" και
σφραγίδα του συλλέκτη
Έντυπη αφιέρωση: Τω προσφιλεστάτω μοι Ανδρ. ΛΑΖΑΡΗ, κρηπίδι του Ελληνισμού εν Ρουμανία εις ένδειξιν τιμής και αγάπης
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με την τρίτη σελίδα της παρτιτούρας.

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης