Απόψε στις επτά

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Δανάης (υπάρχει η υπογραφή του φωτογράφου)
Αναγράφονται: " Το πιο συμπαθητικό τραγούδι που είπα σε δίσκους" Δανάη, Columbia - Odeon,
Φέρει σφραγίδα του Εκδοτικού Οίκου Ανδρεάδη - Νάκα και διαφημιστική σφραγίδα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες, μουσικά όργανα και γραμμόφωνα με δόσεις

Δείτε επίσης