Η γυναίκα είναι μυστήριο

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Οπερέτα-Ρεβύ "Παρί - Πλαιζίρ" των Π. Παπαδούκα - Μ. Ανύσιου
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Λαϊκό τραγουδάκι, Δρ. 12, Φρέτσας Ριχ.
Έντυπη αφιέρωση: Στον πρώτο εκτελεστή κ. Βασ. Αυλωνίτη

Δείτε επίσης