Δώσ' μου τα χείλη σου να πιω

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο (Κ. Γρηγό.)
Αναγράφεται: Μίνως Μίχος
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης