Αθήνα

PDF cannot be displayed, please update.

Fox - Trot (duetto) για φωνή και πιάνο από την τρίπρακτη Οπερέτα "Η Χριστίνα" του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: οι τίτλοι 2 κομματιών από την Οπερέτα, Rich. Frezza
Φέρει σφραγίδα Δρ. 10
Οπισθόφυλλο α/μ με τη συνέχεια της παρτιτούρας

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης