Για μιας γυναίκας την καρδιά

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Έντυπη αφιέρωση σ’ εκείνον που το πρωτοέπαιξε
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Tags:

Δείτε επίσης