Γιατί μου τη θυμήσατε

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Λυκιαρδοπούλου - Δανάη, His master's voice
Φέρει σφραγίδα με ημερομηνία: 1 ΔΕΚ. 1937
Οπισθόφυλλο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες και φυσαρμόνικες

Δείτε επίσης