Σ' αγάπησα γιατί της μοιάζεις

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Σεϊτανίδη (ερμηνευτής)
Αναγράφονται: Σεϊτανίδης, "Όαση", Δομ. Βαρδακώστας
Φέρει διαφημιστική σφραγίδα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Δείτε επίσης