Ήρωες-Νικηταί (1912-1913)

PDF cannot be displayed, please update.

Εμβατήριο για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Επινίκειον Εμβατήριον, Δι' άσμα και κλειδοκύμβαλον, Τιμάται λεπ. 65
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με όλους τους στίχους (8 τετράστιχα)

Δείτε επίσης