Ύμνος της Ελληνικής Δημοκρατίας

PDF cannot be displayed, please update.

Εμβατήριο για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Εκτελεσθείς διά πρώτην φοράν υπό της Μουσικής της Φρουράς την 25ην Μαρτίου 1924 επί τη ανακηρύξει της Δημοκρατίας
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο όπου αναγράφεται Λιθ. [Λιθογραφείο} Μ. Ι. Εργίνου
Υπάρχουν δύο αντίτυπα

Δείτε επίσης