Τα χανουμάκια (Σμύρνη και Θράκη)

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγούδι για δύο φωνές και πιάνο από την Επιθεώρηση "Πανόραμα του 1920" του Τίμου Μωραϊτίνη
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: οι τίτλοι, οι πρώτοι ερμηνευτές και η τιμή 6 τραγουδιών της Επιθεώρησης τα οποία κυκλοφόρησαν σε παρτιτούρες, Ολυμπία Καντιώτου, Μαν. Ανθοπούλου (πρώτοι ερμηνευτές του τραγουδιού), Λιθ. [Λιθογραφείο] Ο Ζεύξις Αθήναι
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης