Γλυκό μου κορίτσι

PDF cannot be displayed, please update.

Tango Argentino για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Όλα σε καλό"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία (DAZ Athenes) της κούλας Νικολαΐδου (ερμηνεύτρια)
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Γαϊτάνου
Αναγράφεται Μ. [Μίχος] Μίνως

Δείτε επίσης