Όταν σημάν' η ώρα

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Φρέτσας Ριχ.
Έντυπη αφιέρωση: Εις τον φίλτατόν μου Θ. Λεκατσάν
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης