Σκληρή καρδιά

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ με φωτογραφία της Κίτσας Κορρίνας (ερμηνεύτρια)
Αναγράφεται: Ορχήστρα Παπαδόπουλου
Φέρει σφραγίδα του συλλέκτη
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του Εκδοτικού Οίκου για παρτιτούρες

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης