Νυκτωδία (Sérénade)

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: A Son Altesse Royale La Princesse Marie de Grèce, très hublement dédie.
Φέρει σφραγίδα: Τιμάται δραχ. 1.20
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του εκδότη για παρτιτούρες και μουσικά όργανα

Δείτε επίσης