Τ' όνομά σου

PDF cannot be displayed, please update.

Valse hesitation για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η βελουδένια"
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία (Eva) του Αττίκ με την Λουίζα Ποζέλλι
Αναγράφονται: Εκτέλεσις Λουίζας Ποζέλι, Φρέτσας Ριχ.
Έντυπη αφιέρωση: Στη Λουίζα Ποζέλλι για τη βελουδένια της εκτέλεσι στην Επιθεώρησί μας "Βελουδένια"
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστικές καταχωρήσεις για φυσαρμόνικες
Υπάρχουν δύο αντίτυπα ακριβώς ίδια

Δείτε επίσης