Γιατί πίνω

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Μήτσου Μυράτ (ερμηνευτής)
Έντυπη αφιέρωση στον ερμηνευτή
Αναγράφεται: Richard Frezza, Athens, Autographe
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με τους στίχους
Υπάρχουν άλλα 3 αντίτυπα

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης