Το ελατήριο

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Η Μπαλαρίνα του 1927"
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφεται: Λεμονίδου (ερμηνεύτρια), Autographie Richard Frezza 1927
Οπισθόφυλλο κενό

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης