Γιατί πίνω

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία του Μήτσου Μυράτ (ερμηνευτής)
Αναγράφονται: Μήτσος Μυράτ, R. Frezza,
Φέρει διαφημιστικό αυτοκόλλητο
Έντυπη αφιέρωση στον ερμηνευτή
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο τους στίχους

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης