Χρόνια σε καρτερώ

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο με σχέδιο
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ριχ. Φρ. [Ριχάρδος Φρέτσας]
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με διαφημιστική καταχώρηση του Μουσικού Οίκου Ανδρεάδη-Νάκα για πιάνα

Δείτε επίσης