Μια μικρούλα φωλιά

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρηση "Το πάρτυ της Αθήνας" (1943)
Μονόχρωμο εξώφυλλο με φωτογραφία της ερμηνεύτριας Ρίτας Δημητρίου
Στη σελ. 2 αναγράφεται "Αρ. αδείας 648"
Στη σελ. 3 (κάτω αριστερά) αναγράφεται Ριχ. [Ριχάρδος] Φρέτσας
Κενό οπισθόφυλλο με χειρόγραφο σημείωμα

Δείτε επίσης