Περασμένα ξεχασμένα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο (καφέ) με λιθογραφία
Στην τρίτη σελίδα:
Μίχος Μίνος

Δείτε επίσης