Τα μάτια π' αγαπώ δεν τα 'χει άλλη

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο (πετρόλ) με λιθογραφία

Δείτε επίσης