Το Ελενάκι

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο από την Επιθεώρησι του Θεάτρου "Παπαϊωάννου" "Η Ταραντέλλα" των Σύλβιου - Καρακάση - Λώρη
Εξώφυλλο έγχρωμο με διακοσμητικό σχέδιο (Βαρδακώστας Δομένικος) και φωτογραφία της Κούλας Γκιουζέππε
Αναγράφονται:
Η Μεγάλη επιτυχία από την Επιθεώρησι του Θεάτρου "Παπαϊωάννου" "Η Ταραντέλλα" Σύλβιου - Καρακάση - Λώρη
Λιθ. ΣΕΤΛΑ Καπνοκοπτηρίου 6
Στη δεύτερη σελίδα: Αφιερωμένο στην υπέροχη Κούλα Γκιουζέππε

Δείτε επίσης